Đại bàng và gà rừng

  • Đại bàng và gà rừng

    Đại bàng và gà rừng
    Câu chuyện này giúp bạn thay đổi tư duy, tầm nhìn của cuộc sống.
    Môi trường luôn luôn mạnh hơn tư duy
    #phạm_thanh_bình


  • 0 Nhận xét