Tạo danh bạ và cài đặt chi tiết danh bạ cho chiến dịch email Marketing trên Getresponsevn.com

 • Tạo danh bạ và cài đặt chi tiết danh bạ cho chiến dịch email Marketing trên Getresponsevn.com

  Tạo danh bạ và cài đặt chi tiết danh bạ cho chiến dịch email Marketing trên Getresponsevn.com
  Đăng ký sử dụng MIỄN PHÍ 30 ngày: https://getresponsevn.com/
  Đăng ký sử dụng manychat: https://manychatvn.com/
  Xem bài viết chi tiết hướng dẫn sử dụng Getresponse chi tiết:
  Sử dụng Email Marketing Getresponse phần 1: https://bit.ly/3iP7bLf
  Sử dụng Email Marketing Getresponse phần 2: https://bit.ly/3sjUFX9
  Sử dụng Email Marketing Getresponse phần 3: https://bit.ly/3sqczYo
  #getresponsevn.com
  #email_marketing
  #phạm_thanh_bình


 • 0 Nhận xét