Bài 23: GSA P2 Cách Setup Campaign Căn Bản Cho Newbie Tập 1 (Data + Article)

 • Bài 23: GSA P2 Cách Setup Campaign Căn Bản Cho Newbie Tập 1 (Data + Article)

  Cách Setup Campaign Căn Bản Cho Newbie Tập 1 (Data + Article)
  Mời Lý CF: https://leephan.com/khoa-hoc/#Cafe_Tu_Van_SEO
  Group: https://www.facebook.com/groups/congdongseovina/
  Fanpage: https://www.facebook.com/leephanchamcom
  Thuê Top: https://bitly.com/nilpvn

  GSA có hơn 120 option khác nhau nên việc Setup tương đối khó khăn, trong video này mình sẽ hướng dẫn cách setup mà đọc hiểu những khái niệm trong phần Data và Article thuộc phần Campaign

  Video tiếp theo dự kiến sẽ là về phần option và email setting.


 • 0 Nhận xét