Tạo trường danh xưng anh chị cho khách hàng cũ đã nằm trong hệ thống manychat

 • Tạo trường danh xưng anh chị cho khách hàng cũ đã nằm trong hệ thống manychat

  Tạo trường danh xưng anh chị cho khách hàng cũ đã nằm trong hệ thống manychat
  Sử dụng Manychat: https://manychatvn.com/
  Xem bộ khóa học hướng dẫn sử dụng Manychat A-Z: https://bit.ly/3neCmSL
  #manychat
  #sử_dụng_manychat_2021
  #phạm_thanh_bình


 • 0 Nhận xét