7 Xu hướng SEO trong 2021 - Phương pháp SEO tổng thể, hiệu quả bền vững.

 • 7 Xu hướng SEO trong 2021 - Phương pháp SEO tổng thể, hiệu quả bền vững.

  Trong video này, mình chia sẻ cho bạn cụ thể về 7 phương pháp, 7 xu hướng SEO trong năm nay và thậm chí trong 3 - 5 năm sắp tới.
  Đây là những phương pháp được phát triển dựa trên định hướng phát triển của Google, đã được GTV kiểm định trong các thị trường trong và ngoài nước.

  7 Xu hướng SEO trong 2021 - Phương pháp SEO tổng thể, hiệu quả bền vững.

  Mục lục video
  0:00​ Intro
  0:35 Định hướng google 20 năm tới
  8:22 1.Content Hub
  17:24 2.Entity Layer
  25:58 3.Google Passage
  29:18 4.Tối ưu SERPs Feature
  30:00 5.UX & UI - The new Ranking Factor
  34:30 6.Master Search Intent
  36:30 7.Core Web Vital

  Định hướng phát triển Google 20 năm:

  1. Định hướng phát triển: https://www.blog.google/products/search/improving-search-next-20-years
  2. Topic layer: https://www.blog.google/products/search/helping-you-along-your-search-journeys/

  Các link tham khảo:

  1. Cách làm schema tay (không plugin): https://www.youtube.com/watch?v=uhVD4wSlr_s
  2. Tối ưu Feature snippet: https://gtvseo.com/5-buoc-toi-uu-featured-snippets/
  3. Search Intent (3 level từ beginner tới advance): https://www.youtube.com/watch?v=-VfmKdKLbI4&t=440s
  4. 9 loại search intent: https://gtvseo.com/search-intent-la-gi/


  Mẫu content hub:

  1. https://moz.com/beginners-guide-to-seo
  2. https://backlinko.com/hub/seo/what-is-seo


  ----------------
  Dịch vụ SEO cho doanh nghiệp: http://gtvseo.com/dich-vu-seo-ho-chi-minh
  Đào tạo SEO Online: https://gtvseo.com/dao-tao-seo/
  Cộng đồng SEO hỗ trợ thực chiến SEO: https://www.facebook.com/groups/hoidapseovincentdo
  Hãy đăng kí kênh mình để nhận các video về học SEO, cập nhập SEO hàng tuần nhé!
  ----------------------


 • 0 Nhận xét