Cách Tracking Thêm giỏ hàng, Zalo Mess & Button Click qua Google Tag Manager.

 • Cách Tracking Thêm giỏ hàng, Zalo Mess & Button Click qua Google Tag Manager.

  Làm SEO, Content hay Marketing sẽ không có nghĩa gì nếu chúng ta không mang lại số, ra đơn / lead.

  Tuy nhiên trước khi cải thiện bất kì con số nào, chúng ta phải biết được hiện tại nó ra sao?

  Trong video này lần này minh hướng dẫn cách gắn tracking các nút Add To Cart Button trên Ecommerce khi có User tương tác trên website và các nút button khác (ví dụ: Zalo chat).

  Mục lục video
  0:00​ Intro
  0:57 Tracking Zalo trên website GTV
  2:58 Cài Đặt Trigger - Trình kích hoạt.
  4:40 Test Live để lấy thông tin Variable ở nút Zalo
  7:07 Setup Full Trigger
  10:01 Testing Live
  11:52 Tracking nút thanh toán giỏ hàng.

  Chuỗi Video Google Tag Manager: https://www.youtube.com/watch?v=ZL5TFDA578A&list=PLyCvV8IiFZXGCB-HPQ5YYZvz_cLR3xBV7


 • 0 Nhận xét