E A T là gì 6 Cách chứng minh EAT không phải ai cũng biết - Học SEO Online

 • E A T là gì 6 Cách chứng minh EAT không phải ai cũng biết - Học SEO Online

  E A T là gì 6 Cách chứng minh EAT không phải ai cũng biết
  Mời Lý CF: https://leephan.com/khoa-hoc/
  Group: https://www.facebook.com/groups/congdongseovina/
  Fanpage: https://www.facebook.com/leephanchamcom
  Thuê Top: https://bitly.com/nilpvn

  Nếu bạn bị ảnh hưởng, Danny Sullivan của Google đã nói nội dung tốt hơn có nghĩa là thứ hạng cao hơn. John Mueller của Google cho biết hãy làm cho nội dung phù hợp hơn. Cho thấy sự gia tăng đáng kể về tầm quan trọng của các yếu tố E-A-T: Chuyên môn, Quyền hạn và Sự tin cậy.

  EAT là viết tắt của Expertise, Authority và Trustworthiness ba yếu tố Thẩm quyền và Đáng Tin cậy mà Google sử dụng để đo lường mức độ tin cậy của một thương hiệu hoặc trang web. Google muốn mang đến cho người dùng công cụ tìm kiếm trải nghiệm tốt nhất có thể, vì vậy họ chỉ muốn quảng bá các trang web mà họ hoàn toàn tin tưởng.

  Các tên miền và doanh nghiệp hiển thị tốt nhất Chuyên môn, Thẩm quyền và Tin cậy của họ không chỉ thấy mình được quảng bá bởi Google mà còn tương quan và dẫn đến sự tin tưởng và mua hàng được cải thiện bởi đối tượng mục tiêu của doanh nghiệp.

  Các trang web có thể cải thiện việc hiển thị EAT trên trang web của riêng họ - thông qua các phương pháp khác nhau được nêu trong bài đăng này - cũng như trên các trang web của những người khác, bao gồm các trang web đánh giá như Google My Business, TrustPilot và Feefo.

  Cải thiện EAT của thương hiệu hoặc trang web cũng có thể đọc được trong việc nhận diện thương hiệu và tình cảm thương hiệu được cải thiện, một lần nữa, sẽ dẫn đến tăng sales và doanh thu.


 • 0 Nhận xét