Phân tích SEO từ A - Z website KingNuts - Tư vấn tối ưu đạt 75,000 Organic traffic/tháng

 • Phân tích SEO từ A - Z website KingNuts - Tư vấn tối ưu đạt 75,000 Organic traffic/tháng

  Như trước có làm khảo sát tại kênh youtube mình, có rất nhiều bạn quan tâm việc cách mình phân tích một website bất kì về SEO từ A - Z để có thể có góc nhìn trực tiếp từ mình khi review một website thì mình sẽ review ra sao.

  Nay mình phân tích một website Kingnuts.net với mục tiêu đạt 15,000 Organic Traffic trên Ahrefs - Tương ứng gần 75,000 organic traffic trên Google Analytics/Google Search Console thực tế.

  Video mình có đề cập phân tích từng góc độ trong SEO, từ tổng thể tới cụ thể:
  1. Technical.
  2. Content.
  3. Onpage.
  4. Entity
  5. Backlink
  6. Cấu trúc,...

  Các khoá học mình mình đề cập trong video:
  1. Combo Audit website toàn tập: https://gtvseo.com/seo-audit-website/
  2. Entity Mastermind: https://gtvseo.com/khoa-hoc-seo-entity-mastermind/

  Các tài liệu tham khảo miễn phí:
  1. Cách outline content: https://www.youtube.com/watch?v=8delqNH0IOU
  2. Hướng dẫn audit content toàn tập: https://www.youtube.com/watch?v=XlyN-eXbKi4
  3. Content chuẩn seo: https://www.youtube.com/watch?v=WWnrrFVTR5Y
  4. Entity SEO: https://www.youtube.com/watch?v=Oyxr4l0KjnY
  5. Triển khai Schema organization trong entity: https://www.youtube.com/watch?v=uhVD4wSlr_s


  ----------------
  Dịch vụ SEO cho doanh nghiệp: http://gtvseo.com/dich-vu-seo-ho-chi-minh
  Đào tạo SEO Online: https://gtvseo.com/dao-tao-seo/
  Cộng đồng SEO hỗ trợ thực chiến SEO: https://www.facebook.com/groups/hoidapseovincentdo

  ----------------------


 • 0 Nhận xét