Tạo lời chào mở đầu Welcome Message khi khách hàng chủ động bấm chat trên chatbot manychat

 • Tạo lời chào mở đầu Welcome Message khi khách hàng chủ động bấm chat trên chatbot manychat

  Tạo lời chào mở đầu Welcome Message khi khách hàng chủ động bấm chat trên chatbot manychat
  Đăng ký chatbot miễn phí tại: https://manychatvn.com/
  #chatbot
  #chatbot_facebook
  #phạm_thanh_bình


 • 0 Nhận xét