Tạo lời chào trên ô cửa sổ chat Fanpage bằng tính năng Greeting Text của manychat

 • Tạo lời chào trên ô cửa sổ chat Fanpage bằng tính năng Greeting Text của manychat

  Tạo lời chào trên ô cửa sổ chat Fanpage bằng tính năng Greeting Text của manychat
  Đăng ký miễn phí Chatbot Facebook: https://manychatvn.com/
  #chatbot
  #manychat
  #phạm_thanh_bình


 • 0 Nhận xét