Sao chổi sáng nhất của năm Leonard 80.000 năm mới có 1 lần | Khoa học vũ trụ - Top thú vị |

 • Sao chổi sáng nhất của năm Leonard 80.000 năm mới có 1 lần | Khoa học vũ trụ - Top thú vị |

  Sao chổi sáng nhất của năm Leonard 80.000 năm mới có 1 lần | Khoa học vũ trụ - Top thú vị |
  Sao chổi Leonard hay còn gọi là C/2021 A1. Đây Là một sao chổi dài hạn với chu kì quỹ đạo khoảng 80.000 năm. Tức để thực hiện một vòng quỹ đạo của nó, sao chổi mất 80.000 năm mới thực hiện được. Do đó đây là cơ hội duy nhất trong đời bạn để quan sát sao chổi Leonard.

  #khoahoc #vutru #saochoi
  --------------------------------------
  Đăng ký kênh tại đây: https://www.youtube.com/channel/UCJKgnlsVNeor0CEHvjpjiLg
  --------------------------------------
  Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ theo phần giới thiệu của kênh
  Trân trọng cảm ơn!


  • Views: 7680
  • Rate: 4.93 / 5 (271 votes)

   -- Delivered by Feed43 service


 • 0 Nhận xét