Phát hiện Thiên Hà lớn nhất vũ trụ kích thước gấp 153 lần Dải Ngân Hà [Replay] | Top thú vị |

 • Phát hiện Thiên Hà lớn nhất vũ trụ kích thước gấp 153 lần Dải Ngân Hà [Replay] | Top thú vị |

  Phát hiện Thiên Hà lớn nhất vũ trụ kích thước gấp 153 lần Dải Ngân Hà [Replay] | Khoa học vũ trụ - Top thú vị |
  Phát hiện Thiên hà lớn nhất Vũ trụ kích thước gấp 153 lần Dải Ngân Hà. Bí ẩn hồ nước ngầm trên mặt trăng Mimas của Thổ tinh. Phát hiện 2 siêu Hố đen trong Vũ trụ chuẩn bị sát nhập. Bí ẩn Hành tinh Wasp 121b, hành tinh địa ngục. Trung quốc muốn đưa người lên Mặt trăng ... Là những nội dung có trong video tổng hợp ngày hôm nay.

  #khoahoc #vutru #khoahocvutru
  --------------------------------------
  Đăng ký kênh tại đây: https://www.youtube.com/channel/UCJKgnlsVNeor0CEHvjpjiLg
  --------------------------------------
  Tín dụng: NASA / ESA / ESO / CSA / Roscosmos / SpaceX / Pixabay
  Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ theo phần giới thiệu của kênh
  Trân trọng cảm ơn!


  • Views: 109506
  • Rate: 5.00 / 5 (1515 votes)

   -- Delivered by Feed43 service


 • 0 Nhận xét